MaldivesFanClub

Angaga Island Resort & Spa Maldives - อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ราคารวมทุกอย่าง

อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives) รีสอร์ทระดับ 4 ดาว สไตล์ Maldivian เดินทางด้วย Seaplane เพียง 25 นาที ฟรีกิจกรรมและบริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น แพ็คเกจรวมอาหารทุกมื้อและเครื่องดื่มไม่อั้น เหมาะสำหรับครอบครัว

อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ รีสอร์ท เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer

จุดเด่นของ อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

 • เป็นรีสอร์ทที่เดินทางด้วย Seaplane ประมาณ 20-25นาที จากสนามบิน
 • เป็นรีสอร์ท 4 ดาว ราคาคุ้มค่า
 • มีบริการแพ็คเกจแบบ All Inclusive
 • รีสอร์ทสไตล์มัลดิเวี่ยน
 • รีสอรืทนี้เหมาะสำหรับ ครอบครัว คู่รัก (เด็กพักห้องกลางน้ำได้)
 • ตั้งอยู่ใจกลาง South Ari Atoll เป็นจุดที่มีโอกาสพบเห็นสัตว์น้ำนานาพันธุ์ ได้เยอะ เป็นเกาะที่มีแนวปะการังสวยงาม บริเวณเกาะล้อมรอบด้วยหาดทรายขาวละเอียดและทะเลที่มีน้ำใส
 • บริเวณรีสอร์ทมีจุดดำน้ำที่ดีที่สุด (House Reef)

ที่ตั้ง และการเดินทางไป อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

Angaga Island Resort & Spa Maldives ตั้งอยู่ที่ South Ari Atoll ใช้การเดินทางด้วยเครื่องบินน้ำรับส่ง (Seaplane)

ประเภทห้องพักของอังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

Angaga Island Resort & Spa Maldives มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 94 วิลล่า แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้

Superior Beach Bungalow

Superior Water Bungalow

Premium Water Bungalow

ประเภทห้องอาหารของอังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

Angaga Island Resort & Spa Maldives มีจำนวนห้องอาหารทั้งหมด 1 ห้อง 2 บาร์ แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้

Dolphin Restaurant

Beach Bar

Sundown Bar

แผนที่บนเกาะ อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

Angaga_Map

โปรโมชั่น อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ และราคาแพ็คเกจ (Angaga Island Resort & Spa Maldives Package)

อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ แพ็คเกจ (Angaga Island Resort & Spa Maldives) ราคาพิเศษ รวมทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ห้องพักกลางทะเล เดินทางโดย Seaplane อาหารครบ

สอบถามโปรโมชั่น อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช็คราคา แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ก่อนเดินทาง ค้ดสรรจากทุกรีสอร์ท ให้ท่านเที่ยวมัลดีฟส์ ราคาดีที่สุด

ราคา อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ แพ็คเกจ รวมอะไรบ้าง

สิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่น

 • เข้าพัก 3 ขึ้นไป ฟรี…กิจกรรม Sunset Adventure Trip หรือ 1 กิจกรรมตามในแพ็คเกจ All Inclusive plan
  (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอย่างน้อย 6 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตารางกิจกรรมของทางรีสอร์ท)

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือ Seaplane บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารหลัก
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับเมื่อท่านเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ฟรี…บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี…กิจกรรม One Half day free excursion by Slow Boat (Dhoni) (Snorkeling trip only or Halfday Excursion)
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคา อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ไม่รวมอะไร

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

บางส่วนของบริษัทฯ ที่ใช้บริการแพ็คเกจทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ ของ MaldivesFanClub

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์บริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย และยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกจุดหมายปลายทาง

ตัวอย่างบางส่วนของความประทับใจจากลูกค้า MaldivesFanClub

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ ดูแลเหมือนคนในครอบครัว มัลดีฟส์แฟนคลับ #ครอบครัวมัลดีฟส์

รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages
รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages
รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages
รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages
รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages
รีวิว ทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ - review maldives packages

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจองแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์กับมัลดีฟส์แฟนคลับ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ไปกับเราแล้วคุณจะประทับใจ ดูแลเหมือนคนในครอบครัว มัลดีฟส์แฟนคลับ #ครอบครัวมัลดีฟส์

รีวิวจากลูกค้า : K.Karnpitcha Thulhagiri Island Resort and Spa Maldives
July 5, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณ Karnpitcha ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.วรรณวิมล Thulhagiri Island Resort and Spa Maldives
July 5, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณวรรณวิมล ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.กาญจนศักดิ์ OBLU XPERIENCE Ailafushi Maldives
July 5, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณกาญจนศักดิ์ ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.กรณ์ภัสสรณ์ Centara Grand Island Resort And Spa
July 5, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณกรณ์ภัสสรณ์ ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.นิตยา Hard Rock Hotel Maldives
July 4, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณนิตยา ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.ชฎาธาร The Standard Maldives
July 4, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณชฎาธาร ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.จริญญา Centara Grand Island Resort And Spa
July 4, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณจริญญา ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.พิชชาภา Dhigufaru Island Resort
July 4, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณพิชชาภา ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : K.ฐิตพร SAii Lagoon Maldives
June 4, 2024

Maldivesfanclub ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ คุณฐิตพร ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการเดินทางไปมัลดีฟส์ในครั้งนี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเดินทางไปพักผ่อนที่...

Continue reading

รางวัล และการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรางวัลมากมาย

คลิกปุ่ม เพื่อลองพูดคุยกับทีมงาน

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช็คราคา แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ก่อนเดินทาง ค้ดสรรจากทุกรีสอร์ท ให้ท่านเที่ยวมัลดีฟส์ ราคาดีที่สุด

แพ็คเกจทัวร์ รีสอร์ท ที่พักมัลดีฟส์ แบบไหนเหมาะกับเรา?

เจาะลึก แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ตามความต้องการ แนะนำรีสอร์ทมัลดีฟส์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมัลดีฟส์

ค้นหา รีสอร์ทมัลดีฟส์ตามระดับดาว แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ที่พักทุกระดับ

เทียบราคารีสอร์ท ที่พัก แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ก่อนเดินทาง จองที่พักมัลดีฟส์ราคาสุดพิเศษ ครบทุกรีสอร์ท

ค้นหา แพ็คเกจมัลดีฟส์ ตามวิธีการเดินทางเข้ารีสอร์ทที่พัก

รวมทุกรีสอร์ท แพ็คเกจมัลดีฟส์เดินทางโดยเครื่องบินน้ำ Seaplane และเครื่องบิน Domestic Flight และ เรือเร็ว Speedboat

ค้นหา แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ตามจำนวนวัน

จองแพ็คเกจที่พักมัลดีฟส์ ดีลพิเศษ รวบรวมแพ็คเกจทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วมัลดีฟส์ ราคาดีที่สุด

รีสอร์ทมัลดีฟส์ เปิดใหม่ มาแรง แพ็คเกจที่พักตามดารา นางแบบ

จองเลยก่อนเต็ม! โปรโมชั่นแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ รีสอร์ทเปิดใหม่ มาแรง ตามกระแสคนดัง

จองรีสอร์ท แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาโปรโมชั่น ดีลพิเศษ

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช็คราคาแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ก่อนเดินทาง คัดสรรจากทุกรีสอร์ท ให้ท่านเที่ยวมัลดีฟส์ในราคาดีที่สุด

อยากเที่ยวมัลดีฟส์ แต่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไหม

มัลดีฟส์แฟนคลับ ตอบทุกโจทย์ ทุกข้อสงสัย แนะนำข้อมูล คัดสรรรีสอร์ทที่ตรงใจ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวมัลดีฟส์ได้อย่างสบายใจ

ไม่อยากเสียเวลาเทียบราคา

ไม่ต้องเทียบราคาอีกต่อไป เรารวบรวมราคา และเปรียบเทียบดีล เพื่อให้ท่านได้ราคา แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ดีที่สุด

จองกับใครดี ไม่โดนเท

มัลดีฟส์แฟนคลับ ดูแลให้บริการจอง แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ มากว่า 30 ปี ได้รีวิวแนะนำจากลูกค้ามากมาย

รวมมาให้หมด ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

เราพร้อมบริการจอง แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมทุกอย่าง จ่ายแล้วจบ ไม่หมกเม็ด

ช่วยแนะนำรีสอร์ทหน่อย

อยากได้รีสอร์ทใหม่ ๆ หรือกิจกรรมเยอะ ๆ เรามีรีสอร์ทในมัลดีฟส์ ให้ท่านเลือกสรรกว่า 100 แห่ง

ช่วยดูแลตลอดการเดินทาง

เรามีทีมงานคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การให้ข้อมูลก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง จนกลับบ้าน

ไปเป็นกรุ๊ป ได้ราคาพิเศษ

ให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์มัลดีฟส์ หรือ เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว เพื่อน ครอบครัว ตามความต้องการ ในราคาพิเศษ

อยากจองแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ไม่มั่นใจบริษัทไหนดี

MaldivesFanbClub.com ตอบทุกโจทย์ที่คุณมองหา

รับดีลเด็ด ราคาดี

ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ คุ้มค่าทุกราคา แพ็คเกจมัลดีฟส์ ที่พักมัลดีฟส์ เที่ยวอิสระแบบส่วนตัว ราคาดีที่สุด คุ้มกว่าจองเอง

วางใจได้ไม่มีโกง

รับรองความน่าเชื่อถือด้วยใบรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

เที่ยวอย่างปลอดภัย

ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทีมงานดูแลแนะนำให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปมัลดีฟส์ ระหว่างเที่ยว จนกลับถึงบ้าน

ติดต่อได้ตลอดเวลา

ทีมงานพร้อมให้บริการ ติดต่อง่าย ๆ สะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ ทักไลน์ แชท อินบ็อกซ์ หรือโทรหาได้ทันที

ทีมงานประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ จัดแพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟส์ กว่า 30 ปี พร้อมให้คำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญมัลดีฟส์ในพื้นที่จริง

จองครบจบในที่เดี่ยว

สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาจองเอง แพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟส์ รวมแพ็คเกจที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว เดินทางส่วนตัว จองง่าย ๆ

ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยหลากหลายแพ็คเกจเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว แก๊งเพือน กรุ๊ปบริษัท ฯลฯ

นโยบายการจอง

นโยบายการจองแพ็คเกจมัลดีฟส์ที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการจอง การยกเลิก การเพิ่มลดจำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

การันตีคุณภาพ

รับรองบริการคุณภาพ ด้วยยอดขายมัลดีฟส์สูงสุด ยืนยันจากรีวิวลูกค้ามากมาย และลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ให้การรับรอง

เหตุผลที่เลือกใช้ มัลดีฟส์แฟนคลับ

ด้วยผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน ทีมงานประสบการณ์กว่า 30 ปี รวมรวบ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ มากที่สุด ในราคาดีที่สุด
เรามอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมัลดีฟส์ที่น่าประทับใจกับทุกท่านตลอดมา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มัลดีฟส์แฟนคลับ #ครอบครัวมัลดีฟส์ เดินทางกับเรา แล้วคุณจะประทับใจ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์รวมอะไรบ้าง

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ รวมที่พัก สปีดโบ๊ท หรือ ซีเพลน (Seaplane) รับส่งระหว่างที่พัก และสนามบิน อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นกับรีสอร์ท นอกจากนี้เราให้บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับเช่นกัน

มีคนดูแลตลอดการเดินทางไหม

เรามีทีมงานบริการคอยดูแลตอบคำถาม ประสานงานผู้เดินทางตั้งแต่ออกเดินทาง จนถึงรีสอร์ทที่พัก และดูแลตลอดจนผู้เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ติดต่อได้ง่าย ๆ ตลอดเวลา

จองตั๋วเครื่องบินให้ด้วยได้ไหม

เรารวมบริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ท่านจ่ายเฉพาะค่าตั๋วตามจริง เมื่อท่านใช้บริการแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ของ MaldivesFanClub พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

ไปหลายคน มีราคาพิเศษไหม

รับส่วนลดเพิ่มเติม หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว กรุ๊ปทัวร์เที่ยวมัลดีฟส์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท มากกว่า 10 ท่านขึ้นไป

จองแล้ว ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ของบริษัทเรามีทั้งแบบรวมทุกอย่าง ไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และแพ็คเกจมัลดีฟส์แบบรวมบางกิจกรรม เพื่อมีช่วงเวลาอิสระเลือกซื้อบริการเพิ่ม ตามต้องการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ไหม

เงื่อนไขการจองทัวร์มัลดีฟส์ของเรามีความยืดหยุ่นสูง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการก่อนถึงวันที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เป็นต้น

ชำระเงินแบบไหนได้บ้าง

MaldivesFanClub อำนวยความสะดวกท่านด้วยหลากหลายช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ หรือ ออนไซต์

เที่ยวมัลดีฟส์ เดือนไหนดี

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวมัลดีฟส์ได้ตลอดปี อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี

คลิกปุ่ม เพื่อลองพูดคุยกับทีมงาน

รับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช็คราคา แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ ก่อนเดินทาง ค้ดสรรจากทุกรีสอร์ท ให้ท่านเที่ยวมัลดีฟส์ ราคาดีที่สุด

รีวิว โรงแรมที่พัก รีสอร์ท มัลดีฟส์

รวบรวมรีวิวที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ใน มัลดีฟส์ ข้อมูลต้องรู้ ก่อนจอง จากกูรูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญนำเที่ยวมัลดีฟส์

รวม รีวิวที่พักมัลดีฟส์ กว่า 20 รีสอร์ทยอดนิยม แบบเจาะลึก ต้องอ่านก่อนจอง

     วันนี้มัลดีฟส์แฟนคลับ จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรีสอร์ทในมัลดีฟส์กันค่ะ “รวมรีวิวกว่า 20 รีสอร์ท มัลดีฟส์ ยอดนิยม แบบเจาะลึก ต้องอ่านก่อนจอง!!” รีสอร์ทไหนดี รีสอร์ทไหนเด็ด เหมาะกับใคร กด Save…

Continue reading

เอาใจคนรักการดำน้ำด้วย 6 ที่พักมัลดีฟส์ที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเกาะก็มีจุดดำน้ำยอดเยี่ยมให้ได้ชม

จะดีขนาดไหนหากได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการดำน้ำ? สำหรับคนรักการสำรวจโลกใต้ท้องทะเลคงกำลังตามหาสถานที่ดำน้ำดี ๆ สักแห่งที่ไม่ต้องเดินทางไกล และเตรียมตัวให้ยุ่งยากสำหรับการออกเดินทางไปทำกิจกรรมทางทะเล โดยบทความนี้จะแนะนำ...

Continue reading

สายแฟมมิลี่ไม่ควรพลาด! กับ 5 ที่พักสุดหรูบนมัลดีฟส์ที่ผู้ใหญ่พักได้เด็กพักดี

หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives) หรือหมู่เกาะสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำแห่งมหาสมุทรอินเดีย ด้วยความงดงามนี้เองทำให้มัลดีฟส์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว...

Continue reading

ซินนามอน ฮาคูรา ฮูรา (Cinnamon Hakuraa Huraa) รีสอร์ทที่จะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้มาเยือน
September 14, 2022

Cinnamon Hakuraa Huraa พร้อมมอบประสบการณ์สุดหรูแก่ผู้เข้าพักด้วยวิลล่าริมหาดทรายสีขาวและ น้ำทะเลสาบใสสะอาด บริการสปาระดับโลกและบาร์เหนือผืนน้ำ มีห้องพัก 100 ห้อง วิลล่าสุดพิเศษตั้งอยู่กลางน้ำและหาดทรายสีขาวหันหน้าออกสู่ทะเล กว้างขวาง สะดวกสบาย อยู่ห่างจากสนามบิน 145 กม.…

Continue reading

นอนกลางน้ำ เที่ยวมัลดีฟส์หรูหรา ราคาเบา ๆ งบ 29,xxx บาท
September 13, 2022

สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน วันนี้ผมมีรีวิวทริปเกาะในฝัน หนึ่งในสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากลองไปสักครั้งในชีวิตอย่างมัลดีฟส์มาฝาก พร้อมรีวิวที่พักและกิจกรรมไฮไลท์ รวมสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ขอบอกเลยว่างานนี้ ได้เที่ยวแบบหรูหราในราคาเบากว่าที่คิด ลองมาติดตามกันได้เลยนะครับ

Continue reading

ดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทร ถ่ายรูปกับปลาดาวริมหาด พร้อมดื่มด่ำกับสวรรค์แห่งธรรมชาติของมัลดีฟส์ที่อันกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Angaga Island Resort & Spa)
September 6, 2022

มัลดีฟส์แฟนคลับชวนคุณแพ็กกระเป๋า สวมแว่นกันแดดอันโปรด พร้อมก้าวเท้าเข้าสู่อันกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Angaga Island Resort & Spa) รีสอร์ท 4 ดาวขนาดเล็ก...

Continue reading

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะไข่มุกมหาสมุทรเเห่งอินเดีย เเบบร็อค ๆ บนรีสอร์ทระดับ 5 ดาวอย่าง ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives)
September 5, 2022

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะไข่มุกมหาสมุทรเเห่งอินเดีย เเบบร็อค ๆ บนรีสอร์ทระดับ 5 ดาวอย่าง...

Continue reading

สัมผัสประสบการณ์วันหยุดสุดเหวี่ยงไปกับ อดารัน ซีเลค ฮัดดูรันฟูชิ รีสอร์ท (Adaaran Select Hudhuran Fushi Resort)

มามัลดีฟส์ทั้งทีก็ต้องเต็มที่กับกิจกรรมกลางแจ้ง! เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำอันหลากหลายกลางน้ำทะเลสีฟ้าใสและหมู่ปะการังน้ำตื้น ที่ อดารัน ซีเลค ฮัดดูรันฟูชิ รีสอร์ท (Adaaran Select Hudhuran Fushi Resort)

Continue reading

บทความท่องเที่ยว รีวิวทัวร์มัลดีฟส์

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ทัวร์มัลดีฟส์ กิจกรรมในมัลดีฟส์ ฯลฯ ต้องอ่านก่อนไป ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

รวมกว่า 30 คำถามยอดนิยม แพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟส์ จาก pantip

         มัลดีฟส์แฟนคลับ รวบรวมคำถามยอดนิยม ที่ไม่ว่าใครจะไปมัลดีฟส์ก็ต้องอยากรู้ กว่า 30 คำถามจากชาว Pantip จะมีคำถามอะไรบ้างและคำตอบจะน่าสนใจขนาดไหนนั้น ไปดูพร้อมๆกันเลยค่า Q : มัลดีฟส์ ไปช่วงเดือนไหนที่ไม่มีมรสุม ฝนไม่ตกคะ…

Continue reading

“มัลดีฟส์ เที่ยวเดือนไหนดี”

ประเทศมัลดีฟส์ ประเทศที่มีพื้นที่ทางทะเลมากกว่าผืนแผ่นดินถึง 99% เป็นประเทศที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกร่วมสนุกมากมายและหลากหลาย...

Continue reading

เห็นรอยยิ้มคนในความครัว ความสุขไม่รู้ลืม เมื่อได้เยือนมัลดีฟส์
September 15, 2022

     หากเอ่ยถึง “มัลดีฟส์” เกาะสวาดหาดสวรรค์อันหรูหราในความคิดของใครหลายคน คุณอาจคิดว่ามันคือเกาะที่เหมาะกับคู่รักช่วงฮันนีมูนหรือคนรักควงแขนกันเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วคุณรู้ไหมครับว่า “มัลดีฟส์” นั้น เป็นสถานที่เที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งสำหรับทุกคนในครอบครัวของเรา

Continue reading

เซอร์ไพรส์แฟน ฮันนีมูนที่มัลดีฟส์ ความใฝ่ฝันหนึ่งที่คู่รักห้ามพลาด
September 14, 2022

มัลดีฟส์ เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ ที่ได้มีผู้คนจำนวนมากกล่าวถึงกันมาโดยตลอด ด้วยลักษณะความสวยงาม บรรยากาศที่มีความเป็นทะเลแบบสุด ๆ เกินจะบรรยาย

Continue reading

ข้อแนะนำก่อนไปมัลดีฟส์
September 14, 2022

พอพูดถึง มัลดีฟส์ทีไรคงนึกถึงภาพหมู่เกาะแสนสวยและที่พักบังกะโลที่ทอดยาวไปตามทะเลใช่ไหมคะ? มัลดีฟส์เนี่ยถือเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่มีทะเลที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วสวยงามมากๆ ใครที่ต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจ เปิดประสบการณ์บนโลกกว้างใต้ทะเล..

Continue reading

แพ็กเกจเที่ยว “มัลดีฟส์” แบบ All Inclusive แพ็คเกจไหน ดีที่สุดสำหรับคุณ
September 13, 2022

หลายคนที่อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์อาจจะกำลังลังเลและเลือกไม่ถูกว่าควรเลือกจองแพ็คเกจแบบไหนดีระหว่าง Half Board, Full Board หรือ All Inclusive ซึ่งจริงๆ แล้วแพ็คเกจแบบ All Inclusive คือแพ็คเกจที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก อาหารครบสามมื้อรวมถึงเครื่องดื่มแบบไม่อั้น...

Continue reading

เที่ยวมัลดีฟส์ในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง และควรทำไปอะไรดี
September 12, 2022

หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives) 🏝 เกิดขึ้นมาจากการทับถมของหินประการัง จนกลายเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีโลกใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์...

Continue reading

5 จุดไฮไลท์ในมัลดีฟส์ ที่ต้องลองไปให้ได้
September 6, 2022

มัลดีฟส์ เป็นสถานที่ที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งในชีวิต เพราะขี้นชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ที่รายล้อมไปด้วย หาดทรายสีขาว มีน้ำทะเลสวยใส เต็มไปด้วยฝูงปลาและแนวปะการังหลากสีสัน...

Continue reading

ไขข้อสงสัย ไปมัลดีฟส์ช่วงนี้ต้องรู้อะไรบ้าง?

ไหนใครมีเเพลนจะไปประเทศมัลดีฟส์ช่วงนี้บ้างคะ? ต้องบอกก่อนเลยว่าถึงตอนนี้จะยังมีไวรัสตัวดีอย่างโควิด 19 อยู่บ้าง เเต่ก็ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางต่อการไปเที่ยวในประเทศมัลดีฟส์ได้เลยค่ะ

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites