MaldivesFanClub

แซนดี้ส์ บาทาลา มัลดีฟส์ (Sandies Bathala Maldives)

 • 4 Stars Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts for Private Group Travel
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

รีสอร์ท 4 ดาว All Inclusive ขึ้นชื่อแนวปะการังที่สวยงามมากที่สุด เดินทางด้วย Seaplane เพียง 15 นาที เด็กพักห้องกลางน้ำได้ และพักได้สูงสุดเด็ก 2 ท่าน กิจกรรมวอลเลย์ชายหาด ปิงปอง และปาเป้า

ประเภทห้องพัก

 • Beach Bungalow
 • Water Villa

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

ราคาแพ็คเกจรวม

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7787

 

หมายเหตุ

 • การจองเป็นโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ออกมาที่ ราคา หรือ กิจกรรมเสริมที่พิเศษกว่า จะไม่สามารถ ยกเลิก และ ทำการจองใหม่ (Re-book) ได้ในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business