MaldivesFanClub

ลิลลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Lily Beach Resort & Spa Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Huvahendhoo / South East, Ari Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 80 km.
การเดินทาง Seaplane 25 นาที
จำนวนห้องพัก 125 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Beach Villa
 • Deluxe Water Villa

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ


เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

แพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน
 • บริการ Lily Hotel Lounge at the New Seaplane Terminal (NSPT)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหาร Lily Maa
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • ฟรี Selected French Champagne
 • ฟรี บริการพรีเมี่ยมไวน์มากกว่า 80 ชนิดจากทั่วโลก (บริการ ณ ห้องอาหารและบาร์)
 • ฟรี บริการ cigarettes (บริการ ณ บาร์)
 • ฟรี บริการ Beach side cooling box with a free access to assorted chilled non-alcoholic beverages
 • ฟรี บริการพรีเมียม มินิบาร์ เติมทุกวัน บริการ beer, wine, soft drinks, water and snacks
 • ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น + ฟรี บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
 • ฟรี บริการกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท อาทิเช่น สนามเทนนิส โรงยิม สนามวอลเล่ย์บอล และ Indoor Games
 • ฟรี บริการฟิตเนส including aerobics, aquatics, yoga, zumba
 • ฟรี บริการ Internet Access ทั่วรีสอร์ท (All Villas and Public Areas)
 • ฟรี บริการ Kid’s Club (Turtle Kids’ Club)
 • ฟรี 3 กิจกรรมท่องเที่ยวต่อท่านตลอดการเข้าพัก อาทิเช่น Coral Garden Snorkeling, Fishing Trip, Sunset Cruise, Trip to a local island (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อกำหนดของรีสอร์ทและสภาพอากาศ)
 • Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า (In-Villa Dining) / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business