โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์

Luxury Resort, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Coco Palm Bodu Hithi
โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์

รหัสแพ็คเกจ: GPMVCPBH002 (All Markets excepts Japan)
การเดินทาง: Speedboat 40 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ตุลาคม 2561

** จองแพ็คเกจล่วงหน้ามากกว่า 60- 90 วัน รับส่วนลดเพิ่มพิเศษ **

** มื้ออาหารกลางวัน ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 2,400 บาท/ท่าน/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีราคาท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/คืน
** มื้ออาหารเย็น ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 3,300 บาท/ท่าน/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคาท่านละ 2,500 บาท/ท่าน/คืน
** X-Mas Eve & New Year’s Eve ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 11,400 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคาท่านละ 5,700 บาท

 

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
 • ค่าเรือเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้าที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น / ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลรีสอร์ท

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  (Coco Palm Bodu Hithi Maldives)  สวรรค์ของคนรักทะเล   เป็นรีสอร์ทที่มหัศจรรย์ที่มีน้ำใสสะอาด    ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวของเกาะมัลดีฟส์ที่โอบกอดล้อมรอบไปด้วย หาดทรายละเอียดสีขาวให้บริการห้องสวีทกลางน้ำมากกว่า 33 ห้อง และวิลล่าตกแต่งอย่างสวยงามด้วย เอกลักษณ์ที่เหมือนใครซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือประมงท้องถิ่นของที่มีลักษณะเป็นไม้โค้งงอ         อย่างอ่อนช้อย

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  (Coco Palm Bodu Hithi Maldives)  รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่      ทางทิศใต้ของมาเล่อะทอลล์ ห่างจากสนามบินนานาชาติ มาเล่สามารถเดินทางด้วยเรือเร็วโดยใช้เวลาเพียง  40 นาทีจากสนามบินนานาชาติมาเล่มายังรีสอร์ท

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์ ตกแต่งรีสอร์ทด้วยบังกะโลทุกหลังยื่นออกมากลางทะเลสาบ ห้องสวีททุกห้องปูพื้นด้วยไม้สักมันวาว ตกแต่งด้วยสีฟ้าและสีขาวราวกับมีทะเลและท้องฟ้าอยู่กลางห้องให้   คุณสามารถแช่ตัวในทะเลสาบสีครามจากห้องพักของคุณได้เลย ทั้งยังให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หรูหราด้วย

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  บริการทำสปาทรีตเมนต์จากห้องสปา   และลิ้มรสอาหารสไตล์อินเดียภายในห้องพักของโรงแรมได้รับแรงบันดาลใจการสร้างจาก เรือประมงท้องถิ่น ของประเทศมัสดีฟส์    ให้คุณได้ผ่อนคลายไปบนเรือและมีบริเวณนั่งเล่นที่สวยงามอยู่บนดาดฟ้าของเรือเพลิดเพลินไปกับการมอง พระอาทิตย์ตกดินชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ ประเทศมัสดีฟส์

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  ด้วยการบริการที่เป็นส่วนตัว อาหารรสเลิศพร้อมตกแต่งด้วยสไตล์ที่โดดเด่น ไปจนถึงการทำสปาที่แสนจะผ่อนคลาย    โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  (Coco Palm Bodu Hithi Maldives)      จึงตอบสนองทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้ เรายังได้จัดเตรียมการล่องเรือ ทัวร์รอบเกาะมัสดีฟส์เพื่อไปแวะชมวิวทิทัศน์เกาะใกล้เคียงพร้อมกับรับประทานอาหารค่ำแบบส่วนตัว และ เนรมิตการผจญภัยสำหรับครอบครัวที่มาท่องเที่ยวด้วยกัน

โคโค่ ปาล์ม โบดู ฮิธี รีสอร์ท มัลดีฟส์  มีบริการห้องอาหาร แอร์  เรสเตอรองริมสระว่ายน้ำให้บริการ   อาหารฟิวชั่น  อควา  เรสเตอรอง ที่ตั้งอยู่เหนือน้ำให้บริการอาหารทะเลสไตล์เอเชีย บรีซ  เรสเตอรองให้บริการอาหารและบาร์บีคิวริมชายหาดในบรรยากาศสบาย ๆ และส่งท้ายค่ำคืนด้วยการรับลมทะเลสดชื่นพร้อมเครื่องดื่มค็อกเทลที่ ละติจูด บาร์ หรือไวน์ต่างประเทศที่  อัลติจูด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

Comments

comments

North Malé Atoll
Get directions