อยาดา มัลดีฟส์ รีสอร์ท

Leading Luxury Resort, Leading Villa Resort & Spa, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Ayada Maldives
อยาดา มัลดีฟส์ รีสอร์ท

รหัสแพ็คเกจ: GPMVAYDM001 (All Markets)
การเดินทาง: Domestic Flight 55 นาที + Speedboat 50 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 15 มีนาคม – 20 ธันวาคม 2561

** มื้ออาหาร Half Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 1,600 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
** มื้ออาหาร Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
** มื้ออาหาร Platinum Package ชำระเพิ่มท่านละ 7,000 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
** ทุกแบบห้องพัก สามารถพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี 1 ท่าน

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน 3 คืน หรือ 4 คืน
 • ค่าเที่ยวบินในประเทศ+เรือเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้าที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • Complimentary internet access in room and resort publics areas
 • Complimentary daily entertainment program
 • Complimentary daily snorkeling and Kayak
 • Free access to sport complex; tennis court, football ground, gymnasium and all in-door games
 • Zuzu Kids Club for children with various activities and in-house surprises
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • Honeymooner required minimum 4 nights stay (Benefit: Sparkling wine upon arrival, A honeymoon set menu dinner once during stay at either Kai Restaurant or Ocean Breeze Restaurant irrespective of meal plan booked,) A copy of the valid, legal, wedding certificate of not more than 6 months old must be presented at check-in in order to enjoy the honeymoon benefits.
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเดินทาง ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบินหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น
 • บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

ข้อมูลรีสอร์ท

อยาดา มัลดีฟส์รีสอร์ทสุดหรู ตั้งอยู่ท่ามกลางแนวปะการังตอนใต้สุดของ Gaafu Dhaalu Atoll อยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะมัสดีฟส์   Magudhuva Island บริเวณใจกลางแนวปะการังเก่าแก่ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของ Gaafu Dhaalu Atoll  ตอนใต้สุดของประเทศมัลดีฟส์ พืชพันธุ์ธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม

การเดินทางมายังรีสอร์ทอยาดา มัลดีฟส์เดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศจากสนามบินนานาชาติมาเล่มายัง Kaadedhdhoo จากนั้นโดยสารด้วยเรือรับส่งมายังรีสอร์ท   การเดินทางที่น่าจดจำรอคอยทุกท่านอยู่แล้วอยาดา มัลดีฟส์ทุกท่านจะได้สัมผัสกับวิวพระอาทิตย์ตกอันแสนประทับใจ ดื่มด่ำกับแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายไปกับสปาจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น รื่นรมย์ไปกับแนวชาดหาดทอดยาว ได้มีส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นของชาวมัลดิเวียน มีบริการผู้ช่วยเลขาส่วนตัวคอยดูแล พร้อมแล้วที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับความหรูหราอย่างที่สุดบนเกาะส่วนตัวในมัลดีฟส์ตอนใต้

รีสอร์ทหรูมีวิลล่ากว้างขวางถึง 122 ห้องมีห้องสวีทที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว รีสอร์ทได้ออกแบบดั้งเดิมหลังคามุงวิลล่ากลางน้ำเหนือทะเลสาบอันเงียบสงบของรีสอร์ทในขณะที่วิลล่าชายหาดมีความเป็นส่วนตัวท่ามกลางพืชพรรณเขตร้อนควบคู่ไปกับหาดทรายสีขาวผสมผสานกับต้นปาล์มเรียงรายรอบๆรีสอร์ท

อยาดา มัลดีฟส์รีสอร์ทมีห้องอาหารมากุให้บริการอาหารเช้าและเย็น ห้องอาหารและบาร์ โอเชี่ยนบรีซตั้งอยู่เหนือน้ำทะเลสีฟ้าเขียวของอินเดียน โอเชี่ยนบริการอาหารชั้นเลิศ ห้องอาหารเอเชียบริการอาหารต่างๆตั้งแต่อาหารอินเดียจนถึงอาหารญี่ปุ่นพิเศษมีห้องเก็บไวน์หลากหลายชนิด Ille De Joie Cheese and Wine Bar ตั้งอยู่ท่ามกลางวิลลาริมมหาสมุทรและให้บริการไวน์และชีสประเภทต่าง ๆ หลากหลายรายการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

 

 

Comments

comments