อดารัน เพรสทีจ วอเตอร์ วิลล่า มัลดีฟส์

Over Water Villa, Private Jacuzzis, Raa Atoll, Maldives
สนใจโปรโมชั่นเที่ยวมัลดีฟสุด Exclusive ราคาดีที่สุด แอดไลน์
เพิ่มเพื่อน

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจ: GPMVADRW005 (Thai Nationalilty Only)
การเดินทาง: Seaplane 45 Minutes
กำหนดการเข้าพัก: 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561

ฟรี…บริการ Wi-Fi พื้นที่ส่วนกลาง
ฟรี…อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ฟรี…ทริปล่องเรือชมอาทิตย์ตกดินหรือทริปตกปลายามเย็น

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน 3 คืน หรือ 4 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลัก (A La Carte)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
 • ฟรี เครื่องดื่มต้อนรับ Sparkling Wine & Mixed Nuts (Upon Arrival)
 • ฟรี บริการผลไม้สดภายในห้องพัก  (Daily)
 • ฟรี บริการคานาเป้ยามเย็น (Daily)
 • ฟรี Good Night Chocolates (Daily)
 • ฟรี Espresso Cofee making facilities – 24 hours in room
 • ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Fins & Masks)
 • ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • ฟรี ล่องเรือชมอาทิตย์ตกดิน หรือ ทริปตกปลายามเย็น (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก / ขึ้นอยู่กับจำนวนว่างของทริปนั้น)
 • ฟรี บริการชายามบ่ายและของว่าง (เย็น)
 • ฟรี บริการมินิบาร์
 • ฟรี บริการการแนะนำการดำน้ำลึกจากผู้เชี่ยวชาญ (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก)
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

สิทธิพิเศษเมื่อพัก 3 คืนขึ้นไป

 • บริการ One Special Dinner on the beach (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก)
 • บริการ One Chinese Reflexology Spa Massage (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก)

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

 

 

Comments

comments

สนใจโปรโมชั่นเที่ยวมัลดีฟสุด Exclusive ราคาดีที่สุด แอดไลน์
เพิ่มเพื่อน