ลิลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์

Luxury Resort, Resort & Spa, top dive sites
สนใจโปรโมชั่นเที่ยวมัลดีฟสุด Exclusive ราคาดีที่สุด แอดไลน์
เพิ่มเพื่อน

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Lily Beach Resort & Spa
ลิลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVLILY002-PROSP (All Markets Except Korea Market)
การเดินทาง: Seaplane 25 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 15 ธันวาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2561

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 3 คืน และ4 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน
 • บริการ VIP Lounge Access (TMA) Sea Plane Terminal
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • ฟรี ค่ามินิบาร์
 • ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
 • ฟรี บริการกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท อาทิเช่น สนามเทนนิส โรงยิม สนามวอลเล่ย์บอล และ Indoor Games
 • ฟรี บริการ Internet Access ทั่วรีสอร์ท (All Villas and Public Areas)
 • ฟรี บริการ Kid’s Club
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าบริการ Dining Optional Platinum Package Upgrade
 • Teppanyaki – Japanese Live Cooking Dinner / ชำระเพิ่มท่านละ 2,900 บาท
 • Le Turqouise D’Aqua-Fine Dining Degustation / ชำระเพิ่มท่านละ 2,900 บาท
 • Seafood Platter เสริ์ฟสำหรับ 2 ท่านขึ้น ราคาท่านละ 3,900 บาท
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

***********************************************************************************************

รหัสแพ็คเกจ: GPMVLILY003-PROSMTTC (All Markets Except China, Russia & CIS, Middle East & Turkey)
การเดินทาง: Seaplane 25 นาที
กำหนดการจอง: 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
กำหนดการเข้าพัก: 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2561

** หากต้องการพักห้องละ 3 ท่าน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม **

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 3 คืน และ4 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน
 • บริการ VIP Lounge Access (TMA) Sea Plane Terminal
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • ฟรี บริการมินิบาร์
 • ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
 • ฟรี บริการกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท อาทิเช่น สนามเทนนิส โรงยิม สนามวอลเล่ย์บอล และ Indoor Games
 • ฟรี บริการ Internet Access ทั่วรีสอร์ท (All Villas and Public Areas)
 • ฟรี บริการ Kid’s Club
 • ฟรี บริการ Beach-Side Cooling Box
 • ฟรี บริการ 2 กิจกรรมท่องเที่ยว อาทิเช่น Coral Garden Snorkeling, Fishing Trip, Sunset Cruise & Trip to a local Fishing Village (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อกำหนดของรีสอร์ทและสภาพอากาศ)
 • Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าบริการ Dining Optional Platinum Package Upgrade
 • Teppanyaki – Japanese Live Cooking Dinner / ชำระเพิ่มท่านละ 2,900 บาท
 • Le Turqouise D’Aqua-Fine Dining Degustation / ชำระเพิ่มท่านละ 2,900 บาท
 • Seafood Platter เสริ์ฟสำหรับ 2 ท่านขึ้น ราคาท่านละ 3,800 บาท
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า (In-Villa Dining) / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ

 1. Water Villa Benefits / Sunset Water Suite (Minimum of 3 nights stay)
 • A Welcome bottle of Champagne and express check-in in the Suite on Arrival
 • VIP Fruit basket on arrival
 • Private butler service
 • Free access to fine dining restaurant “Tamarind”
 • Private sunset cruise
 • Branded Amenities Hermes
 1. Water Villa Benefits / Deluxe Water Villa (Minimum of 3 nights stay)
 • A Welcome bottle of Sparkling Wine on Arrival
 • Fine selection of Petit Four
 • Branded Amenities Bulgari
 • Beach Villa, Lagoon Villa, Deluxe Water Villa & Sunset Water Suite (2A+2C/3A)
 • Beach Family Villa (2A+4C/4A+2C)
 • Only One Extra Bed can be placed in Beach Villa & Lagoon Villa. No Extra Bed in Water Villa
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

ข้อมูลรีสอร์ท

ลิลี่ บีช  รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์   รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่บนชายหาดในอารี อะทอลล์ใต้ห่างจากหาดแรนเวลิและท่าเรือเกาะเวลลิงกิลวารุ มัลดีฟส์  ส่วนหาด  Dhangethi อยู่ห่างจากรีสอร์ทไป  0.4 กิโลเมตร    เกาะเวลลิงกิลวารุ มีความ ยาวประมาณ 600 เมตร   กว้าง 110 เมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติมาเล่ โดยใช้เวลาเดินทางเครื่องบินน้ำ   25  นาที

ลิลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์  รีสอร์ทระดับ  5 ดาวแบบรวมในราคาทั้งหมดแล้ว ตั้งอยู่ใน Huvahendhoo ให้บริการวิลลาและห้องสวีทสุดหรูพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ ศูนย์ดำน้ำ ห้องอาหารและเครื่องดื่ม 5 แห่ง

ลิลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์  บริการห้องพักทั้ง 125 ห้อง    ห้องพักที่นี่สามารถดำน้ำดูปะการังได้เลยที่หน้าห้อง  และพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดิน    มีอ่างสปาส่วนตัว อ่างอาบน้ำแบบหัวเจ็ต  WiFi ฟรี   ทีวีจอแอลซีดีพร้อมช่องดาวเทียม สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ มินิบาร์ฟรี นอกชานพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และแท่นต่อไอพอด

ลิลี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์  มีบริการสปาทามาระ  ซึ่งเป็นศาลาสปากลางน้ำมีบริการบำบัดฟื้นฟูแบบองค์รวม มีสิ่งอำนวยความสะดวกสันทนาการ เช่น ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเทนนิส ที่พักมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและสวนแนวปะการังในสถานที่ ที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายและสะดวกต่อการเดินทางไปยังจุดดำน้ำกว่า 40 แห่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

 

Comments

comments

สนใจโปรโมชั่นเที่ยวมัลดีฟสุด Exclusive ราคาดีที่สุด แอดไลน์
เพิ่มเพื่อน