มิไลดู ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

Milaidhoo Island Maldives

มิไลดู ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVMILD001 (All Market except Japan and Korea)
การเดินทาง: Seaplane 35 นาที

** จองภายใน 31 กรกฎาคม 2561 **
** เดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561 **

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน 3 คืน และ 4 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น
 • ค่าเครื่องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอลล์
 • บริการ Wi-Fi พื้นที่สาธารณะและภายในห้องพัก
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ส่วนลด 15% สำหรับการใช้บริการสปา
 • ส่วนลด 10% สำหรับกิจกรรมทางน้ำ (ทริปท่องเที่ยว กิจกรรมดำน้ำลึกและกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์)
 • ส่วนลด 30% สำหรับการซื้อกิจกรรมดำน้ำตื้นชมแมนตาเรย์
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12% & Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

หมายเหตุ

 • Honeymooner Amenities (Minimum 4 nights / Dated within a 6 months period)
 • ห้อง Water Pool Villa & Beach Pool Villa พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุ 9-12 ปี 1 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน

ข้อมูลรีสอร์ท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub