ซินนามอน ดอนเวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท

Adventure Island, North Male Atoll, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Cinnamon Dhonveli
ซินนามอน ดอนเวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVCNDV003 (All Markets excepts Surf Club)
การเดินทาง: Speedboat 30 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2561

ฟรี!! อัพเกรดมื้ออาหารเป็น All Inclusive
ฟรี!! ทัวร์ชมปลาโลมา หรือ ทัวร์ชมเกาะท้องถิ่น

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน 3 คืน หรือ 4 คืน
 • ค่าเรือเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารเย็นที่ห้องอาหารหลัก
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • ฟรี บริการทัวร์ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ทัวร์ชมปลาโลมา หรือ ทัวร์ชมเกาะท้องถิ่น)
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการกำหนด
 • ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด

ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ

 • มื้ออาหาร Premium All Inclusive ราคาท่านละ 3,500 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,800 บาท/คืน
 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักห้อง Water Bungalow
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลรีสอร์ท

ซินนามอน ดอนเวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท   รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ริมชายหาดมาเล่ อะทออล์เหนือ ห่างจากหาดดอนเวลีไป 0 กม. และหาดคานิไป 1.1 กม.เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวต้องการมาพักผ่อนอย่างสงบ

การเดินทางมายัง ซินนามอน ดอนเวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท โดยเรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเพียง 30 นาที  รีสอร์ทห่างจากสนามบินนานาชาติมาเล่ 16 กิโลเมตร   เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวให้บริการห้องพัก 148 ห้อง ลักษณะเป็นห้องพักเก็บเสียงทั้งหมด 148 ห้อง มี WiFi ฟรี และโซฟาเบด เลือกดูรายการบันเทิงตามใจชอบจากทีวีพร้อมช่องเคเบิล และพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายด้วยพื้นที่นั่งเล่นที่แยกเป็นสัดส่วน และเครื่องชงกาแฟบริการสปาครบวงจร

ซินนามอน ดอนเวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท   เปิดให้บริการสปาชาวาน่า พร้อม 3 ห้องอาหารบริการบุฟเฟต์อาหารนานาชาติและสปาห้องทรีทเมนท์ 4 ห้อง รวมห้องสำหรับคู่รัก คอร์สนวด ทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า บอดี้แรป สครับขัดผิว สปามีบริการบำบัดที่หลากหลายอาทิเช่น อโรมาเธอราพี ให้เลือกสรรกันนิยมใช้กับน้ำมันนวดและผสมลงในอ่างแช่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

 

Comments

comments