ซัน อควา วิลูรีฟ มัลดีฟส์ รีสอร์ท

TripAdvisor Awards, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Sun Aqua Vilu Reef
ซัน อควา วิลูรีฟ มัลดีฟส์ รีสอร์ท

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVSQVR006-PROSUMMER (Thai Market Only)
การเดินทาง: Seaplane 35 นาที
จองและเดินทางภายใน 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก The Aqua
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระที่สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
 • บริการอุปกรณ์สำหรับทำชาและกาแฟ
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
 • บริการฟิตเนส เทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด ปิงปอง ปาลูกดอกและบิลเลียด
 • บริการทัวร์ Dolphin Sunset Cruise ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ตามตารางกิจกรรมของทางรีสอร์ท)
 • บริการทัวร์ Local Island Hopping ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ตามตารางกิจกรรมของทางรีสอร์ท)
 • บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ (วันละ 2 ชั่วโมง) ได้แก่ Stand Up Paddling, Kayaking and Canoeing
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นระหว่างเข้าพัก
 • บริการชายามบ่าย เวลา 15.00-18.00 น. ของทุกวัน
 • บริการนวดสปา 15 นาที ที่ Sun Aqua Spa ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (Neck & Shoulder)
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • Honeymoon Benefit ( Minimum 3 nights stay): Fruit basket and a bottle of wine upon arrival in the villa, In-Villa breakfast for the couple once during the stay, Special evening Turn-down service with bed decoration on arrival night, Celebratory cake
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลรีสอร์ท

ซัน อควา  วิลูรีฟ มัลดีฟส์ รีสอร์ท   ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติมาเล่  เดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินน้ำ 35 นาทีมาถึงรีสอร์ท    รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ริมหาดใน  Nilandhe Atoll ใต้ สามารถเดินไปหาด Meedhuffushi Island และอ่าว Meedhoo ได้เพียง 10 นาที ส่วนท่าเรือเกาะ Meedhuffushi อยู่ห่างจากโรงแรมไป 0 กม.

ซัน อควา วิลูรีฟ มัลดีฟส์ รีสอร์ท  ออกแบบห้องพักลักษณะเป็นวิลลาปรับอากาศได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยพื้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวชายหาดหรือวิวทะเล วิลลามีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณเคเบิล ดาวเทียม ช่องรายการภาษาจีน ฝักบัวน้ำอุ่น และมินิบาร์ รวมทั้งมีรองเท้าแตะ เครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี และอินเทอร์เน็ตไร้สาย  WiFi  ฟรีภายในห้องพัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

Comments

comments