MaldivesFanClub

เดอะ สแตนดาร์ด ฮูรุวาลี มัลดีฟส์ (The Standard Huruvalhi Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Diving with Manta Ray
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts for Private Group Travel
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Domestic Flight Transfer
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Raa Atoll
ระยะทางจากสนามบิน km.
การเดินทาง Seaplane 45 นาที
จำนวนห้องพัก 115 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Lagoon Overwater Pool Villa
 • Ocean Overwater Pool Villa
 • 2 Bedroom Lagoon Overwater Pool Villa
 • Lagoon Beach Pool Villa
 • Ocean Beach Pool Villa
 • 2 Bedroom Lagoon Beach Pool Villa
 • 2 Bedroom Ocean Beach Pool Villa
 • The Standard Residence

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

สิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่น

 • ฟรี...บริการ Floating Breakfast
 • ฟรี...บริการถ่ายรูป 30 นาที จากทีมงาน
 • ฟรี กิจกรรม Excursion 1 รายการ
  • สำหรับ Half Board & Full Board – Sunset Cruise / Dolphin Cruise / Sunset Fishing / Guided Snorkeling
  • สำหรับ All Inclusive Plus – Sunset Fishing / Dolphin Cruise / Snorkeling Safari / Island Hopping experience with 2 local islands

 

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามจำนวนคืนและตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ (Seaplane) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่ามื้ออาหารตามที่ท่านเลือก
 • บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศหรือเครื่องบินน้ำที่สนามบิน
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและเช็คอิน ณ รีสอร์ท
 • บริการอุปกรณ์กีฬาเทนนิส
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • บริการ Fitness พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • บริการน้ำดื่มแบบขวดเติมให้ทุกวัน
 • Kid’s Club facilities and activities program
 • บริการจักรยานใช้ภายในรีสอร์ท
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นภายในวิลล่า
 • บริการอุปกรณ์กีฬา เรือพายคายัค (ยกเว้นแบบ Glass Kayak) และ Stand-up paddle board 1 ชม./วัน
 • Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business