MaldivesFanClub

โอบลู ซีเร็ค แซงเกลิ มัลดีฟส์ (OBLU SELECT Sangeli)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง North Male' Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 51 km.
การเดินทาง Speedboat 50 นาที
จำนวนห้องพัก 137 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Beach villa
 • Beach villa with pool
 • Water villa
 • Water villa with pool
 • Water villa with pool
 • 2 Bedroom beach pool suite

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

สิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่น

 • เข้าพัก 4 คืนขึ้นไป ฟรี...สปา 45 นาที 1 ครั้งตลอดการเข้าพัก เฉพาะผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็น พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำ (Serenity Plan) ณ ห้องอาหาร The Courtyard (ไม่รวม in-villa dining)
 • บริการเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ ห้องอาหาร,บาร์ The Courtyard, JustWok, Just Grill, The Sangs Bar, One Banyan Bar
 • ฟรี...กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ฟรี...กิจกรรม Excursion 1 ครั้ง (Local Island Cultural Experience,Guided Snorkelling Trip,Moonlight Cruise)
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
 • บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก เติมวันละ 1 ครั้ง
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • การจองเป็นโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ออกมาที่ ราคา หรือ กิจกรรมเสริมที่พิเศษกว่า จะไม่สามารถ ยกเลิก และ ทำการจองใหม่ (Re-book) ได้ในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business