MaldivesFanClub

โอบลู ซีเล็ค โลบิกิลิ มัลดีฟส์ (OBLU SELECT Lobigili Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer
 • Maldives Resorts with Underwater Restaurant
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Lobigili Island,Male' Atoll,
ระยะทางจากสนามบิน km.
การเดินทาง Speedboat 15 นาที
จำนวนห้องพัก 68 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Nest Water Villa
 • SunNest Beach Pool Villa
 • SunNest Water Pool Villa

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

แพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำ (Lobi Plan) ณ ห้องอาหาร Ylang – Ylang (ไม่รวม in-villa dining)
 • บริการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ ห้องอาหารและบาร์ The Swing Bar
 • ฟรี...ดินเนอร์หรู ณ ห้องอาหารใต้น้ำ Only Blu สำหรับท่านที่จอง 4 คืนขึ้นไป 1 ครั้งตลอดการเข้าพัก (สำรองล่วงหน้า)
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • บริการกีฬาทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
 • บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก เติมวันละ 1 ครั้ง
 • บริการสปา 45 นาทีต่อท่านตลอดการเข้าพัก (สำหรับท่านที่จอง 4 คืนขึ้นไป)
 • ฟรี...กิจกรรมตกปลายามค่ำคืน 1 ครั้ง ต่อท่าน ตลอดการเข้าพัก
 • ฟรี...กิจกรรมดำน้ำตื้น 1 ครั้ง ต่อท่าน ตลอดการเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตารางของรีสอร์ท)
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • การจองเป็นโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ออกมาที่ ราคา หรือ กิจกรรมเสริมที่พิเศษกว่า จะไม่สามารถ ยกเลิก และ ทำการจองใหม่ (Re-book) ได้ในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

 

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business