MaldivesFanClub

อินนาฮูระ มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Innahura Maldives Resort)

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Lhaviyani Atoll
ระยะทางจากสนามบิน km.
การเดินทาง
จำนวนห้องพัก

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

แพ็คเกจรวม
แพ็คเกจไม่รวม

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

  • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
  • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business