MaldivesFanClub

ซินนามอน ฮาคูรา ฮูรา (Cinnamon Hakuraa Huraa)

 • 4 Stars Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Meemu Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 148 km.
การเดินทาง Seaplane 45 นาที
จำนวนห้องพัก 100 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Beach Bungalow
 • Water Bungalow
 • Platinum Beach Bungalow

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ (Seaplane) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารค่ำและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี...Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • ฟรี...ทริปดำน้ำตื้นวันละ 2 รอบ (Morning 10.00am - 11.00am / Afternoon 3.00pm - 4.00pm)
 • บริการมินิบาร์เติมวันละ 1 ครั้ง
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • In-room dining / แชมเปญ / มินิบาร์ภายในห้องพัก / All Tobacco & Tobacco related products
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • แพ็คเกจ All Inclusive จะเริ่มหลังจากทำการเช็คอินและสิ้นสุดหลังจากทำการเช็คเอาท์เท่านั้น
 • แพ็คเกจ All Inclusive บริการระหว่างเวลา 07.30 น.-24.00 น. เท่านั้น เวลาที่ไม่ได้ระบุมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผู้เข้าพักต้องชำระที่รีสอร์ทเมื่อมีการใช้บริการในส่วนนี้ / อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ จะบริการเฉพาะในห้องอาหารเท่านั้น หากมีการทานอาหารและเครื่องดื่มนอกห้องอาหาร ทางผู้เข้าพักต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเอง

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business