ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ข้อมูลทั่วไปประเทศมัลดีฟส์

ภาษา 

ภาษาที่ใช่ในการสื่อสารจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เกือบทุกรีสอร์ทส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาหลักอื่นๆได้ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอิตาลี

ภาษาพื้นเมือง

ภาษาดิเวฮิ (Divehi) เป็นภาษากลุ่มอินโด-อารยันและเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีคนพูดประมาณ 300,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมัลดีฟส์ รวมทั้งภาษามาห์ล (Mahl dialect)ที่ใช้ในลักษทวีป ซึ่งเป็นดินแดนสหภาพของอินเดีย เรียกชื่อต่างกันด้วยเหตุผลทางการเมือง ภาษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของภาษาดิเวฮิมีหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาอิสลาม รวมทั้ง ภาษาสิงหล ภาษามาลายาลัม ภาษาฮินดี ภาษาฝรั่งเศสภาษาเปอร์เซีย ภาษาโปรตุเกส และ ภาษาอังกฤษ คาดว่าภาษาดิเวฮิและภาษาสิงหลสืบมาจากภาษาเดียวกัน

390678_312934968730351_1444588481_n

Comments

comments