การเดินทางสู่มัลดีฟส์

FacebookTwitterGoogle PlusLineสายการบินที่ไปยังประเทศมั […]

สายการบินที่ไปยังประเทศมัลดีฟส์

Srilankan Airlines เป็นสายการบิน Full Services จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ แวะพักที่เมืองโคลอมโบประเทศศรีลังกา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ 3 เที่ยวบินต่อวัน

Air Asia เป็นสายการบิน Low Cost Airline บินตรงจากสนามบินดอนเมืองไปยังมัลดีฟส์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

Bangkok  Airways บินตรงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังมัลดีฟส์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

Singapore Airlines เป็นสายการบินที่ต้องแวะพักเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์

ขั้นตอน การเดินทางสู่ รีสอร์ท 

1. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย2 ชม.

บางกอกแอร์เวย์ส ทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ F / สิงคโปร์แอร์ไลน์ ทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ K 8-20 / ศรีลังกันแอร์ไลน์ ทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ W

2.เช็คกระเป๋าและสัมภาระ, Boarding pass เฉพาะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และศรีลังกันแอร์ไลน์ไม่ได้บินตรง ** ต้องแจ้งปลายทางว่าไปลงเครื่องที่มัลดีฟส์

3.เอกสารการเดินทางต่างๆ ก่อนเข้าตรวจก็มี หนังสือเดินทาง, Boarding Pass , บัตรกระเป๋าที่ฝากลงท้องเครื่อง

4.ทางเข้าผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

5.เข้าช่องตรวจหนังสือเดินทาง

6.ไปทางออกขึ้นเครื่องตาม Gate และ เวลา ที่ Boarding Pass ระบุไว้

7.บนเครื่องจะมีอาหาร 1 มื้อ และแจกใบเข้าเมืองมัลดีฟส์ ควร กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนเครื่องลง

8.ตรวจหนังสือเดินทาง, รับกระเป๋าที่สายพาน, ผ่านด่านศุลกากร, และออกจากอาคาร จุดนัดหมายในการรอรับ

9.คาน์เตอร์ Bank of Male อยู่ด้านนอกสนามบิน หากท่านต้องการแลกเงินท้องถิ่น (รูเฟีย) สามารถแลกที่นี่ (เงินดอลล่าสามารถใช้แทนเงินท้องถิ่น ในทุกสถานที่)

10.จะมีเรือ Speed boat รับ-ส่ง ตรงสู่โรงแรมที่พัก เรือนี้ให้บริการทั้งกลางวัน และกลางคืน (ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง)

 

 

 

Comments

comments