การเดินทางภายในประเทศมัลดีฟส์

FacebookTwitterGoogle PlusLine การเดินทางภายในประเทศมัล […]

การเดินทางภายในประเทศมัลดีฟส์

การเดินทางภายในประเทศของมัลดีฟส์ หมายความถึงการข้ามระหว่างเกาะ ซึ่งมีทางเลือกเพียงแค่สองทาง คือ เรือ และ เครื่องบิน

เรือ

ใช้ในการเดินทางของรีสอร์ทที่อยู่ในกลุ่มมาเล่อะตอล (Male’ Atoll) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะสนามบิน Hulhule’ มากนัก เรือเร็วนั้นนอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้วยังปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ดาวเทียมนำทาง GPS ที่ติดตั้งไว้ทุกลำ ทำให้สามารถเดินทางรับ – ส่งได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เรือโดยสารระหว่างเกาะสนามบินและเมืองมาเล่ เป็นเรือเฟอร์รี่เรียกว่า Dhoni ออกเดินทางทุก 15 นาที ค่าบริการเที่ยวละ 10 Rufiyaa หรือ 1 เหรียญสหรัฐ/คน

เครื่องบิน

ถ้าเป็นเกาะที่อยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมาเล่อะตอล ต้องพึ่งพาเครื่องบินในการเดินทางข้ามเกาะ เครื่องบินที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ Seaplane หรือเครื่องบินสะเทินน้ำ สามารถชมทัศนียภาพที่งดงามระหว่างเดินทาง มี 2 บริษัทให้บริการคือ Maldivian Air Taxi และ Trans Maldivian Airways ซึ่งแต่ละสายการบินจะต้องทำสัมปทานกับรีสอร์ทต่างๆ ทั่วมัลดีฟส์ แล้วแต่ว่ารีสอร์ทไหนจะได้ใช้บริการของสายการบินใด ทางรีสอร์ทมักจะรวมค่าเดินทางโดย Seaplane ไว้ในแพ็คเกจที่พัก เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งในการเดินทางสู่รีสอร์ท

ภายในเมืองหลวง

รถแท็กซี่

ภายในเมืองมาเล่นั้น ชาวพื้นเมืองนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรไปมา สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางภายในเมืองมาเล่

Comments

comments